Correct zitten: feit of fictie?

In de volksmond wordt er vaak geopperd dat rechtop zitten in een goede houding de oplossing kan bieden om pijn aan de rug te vermijden. Doorstaat deze stelling de wetenschappelijke literatuur. Het blijkt immers vaak dat stereotypen – ondanks nieuwe wetenschappelijke inzichten – blijven bestaan ookal werden deze in de laatste ontkracht.

Er is geen wetenschappelijk bewijs om aan te nemen dat houding gerelateerd is aan pijn.

Houding en pijn: een kleine geschiedenis

Niet alleen in de medische wereld wordt er vaak geopperd dat vooroverbuigen en het dragen van zware lasten gevaarlijk is voor de rug. Ook vanuit de sport- en fitness industrie wordt er beweerd dat de wervelkolom ten alle tijden moet worden beschermd. Er is echter een belangrijk onderscheid tussen atleten die vaak enorme lasten moeten torsen, zoals bijvoorbeeld een gewichtheffer die tot 100 kg boven zijn lichaam tilt en de modale mens. Verder werd er ook een ideaalbeeld geschept dat de houding van een persoon zijn moraal en fysieke aantrekkingskracht zou bepalen.

De wetenschap vindt geen verband

Tot op heden lijkt er echter geen sterk verband te zijn tussen een correcte houding en pijn. Meer nog, het is onmogelijk om op basis van een houding te voorspellen of iemand al dan geen rugpijn zal ontwikkelen. In tegenstelling tot wat er vroeger beweerd werd, is er dus geen “correcte houding”. Het afwisselen van verschillende houdingen en beweging lijkt steeds belangrijk te zijn.

In 2019 werd er een wetenschappelijk artikel gepubliceerd door Diane Slater, waarin ze 7 belangrijke punten naar voor schuiven:
1. Er is geen correcte houding?
2.
Wisselen van houding is normaal.
3. De houding van een persoon zegt iets over zijn gemoedstoestand en overtuigingen.
4. Het is veilig om een eigen (misschien ietwat vreemde) houding aan te nemen die je comfortabel vindt.
5. De rug is een robuust onderdeel van het lichaam waarop men kan vertrouwen.
6. Zitten is niet gevaarlijk.
7. Er zijn geen universele regels die op iedereen van toepassing zijn.

Referenties

Slater, D., Korakakis, V., O’Sullivan, P., Nolan, D., & O’Sullivan, K. (2019). “Sit Up Straight”: Time to Re-evaluate. journal of orthopaedic & sports physical therapy49(8), 562-564.